Grund till garage - betongplatta?

Vanligaste grunden till ett garage är en betongplatta. Det är dock inte helt okomplicerat på grund av risken för tjälförskjutning. En byggand kan spricka på grund av tjälen.

Tjälen är ett problem.

På vintern fryser marken. Om tjälen når under grunden lyfter tjälen grunden som medför problem. Byggnaden blir skev. Om byggnaden är av tegel eller lättklinkersblock kommer väggen att spricka och dela på sig.

För att undvika problem med tjälen finns två alternativ. Antingen gräver man ner till frostfritt djup, cirka 1,5 till 2 meter beroende på var i Sverige man bor. Det andra alternativet är att ha en uppvärmd byggnad som värmer marken så att marken inte fryser.

Vanligt bostadshus som är byggt på en platta värms upp året runt och håller frosten borta. Det är annorlunda med garage eftersom ett garage inte vanligtvis håller en temperatur kring 20 plusgrader året runt.

Risken för tjäle beror inte enbart var i landet man bor. Det finns tjälfarlig mark och mark som nästan aldrig innebär problem. Tjälfarlig mark är mark som består av tung matjord. Tung matjord av ser jag lerjord. Jorden innehåller alltid mycket vatten. Ju mer lera desto mer vatten finns i marken. Mark so består av grus eller sand dränera sig själv. En liten del vatten finns i sanden. Ju mer vatten som finns desto mer blir tjällyftningen.

Varmgarage eller kallgarage

Det är viktigt att ta ställning till om garaget ska isoleras och hållas varmt även på vintern. I längden kan det bli dyrt med uppvärmt garage.

Väljer ni att bygga varmgarage bör ni inte isolera under betongen. Ju mer isolering som finns under grunden desto mindre värme når marken. Risken för frost under grunden ökar.

Kallgarage bör byggas med på plintar eller en grund som når ner till frostfritt djup. Inne i garaget kan sedan en platta gjutas. Den får inte gjutas fast med grunden eller plintarna. Detta för att plattan ska kunna röra på sig utan att lyfta väggarna.

Istället för frostfritt djup.

Det finns ett alternativ till att inte behöva gräva till frostfritt djup. Samma isolering som används till att isolera en betongplatta kan användas till att läggas under grunden men som sticker ut en meter. Då isolerar marken sig själv mot kyla. Se bilden nedan.

Grund till garage med isolering som går ut en meter.

 

Tjocklek på en platta.

Tjockleken på platta till garage är samma som till ett hus. Cirka 12 cm tjock med rutnätsamering.