Betongplatta på mark är den vanligaste grunden.

Betongplatta även jallad Platta på mark är den helt dominerande husgrunden för nya hus och villor. Det dåliga ryktet har nästintill försvunnit.

Betongplatta och dess dåliga rykte.

Anledningen till att betongplattan har fått dåligt rykte är att de första betongplattorna byggdes fel. Isoleringen las på betongplattan istället för under betongplattan. Följden blev mögelskadade hus.

Betongplattan som är bra.

Dagens betongplattor gjuts med cellplastisolering under plattan. Oftast används 30 cm isolering. Även kanterna runt om är isolerade. Värmeförlusterna genom betongplattan är obefintliga.

Genom att placera tjock isolering under betongen hålls fukt borta från betongen. Den varma inomhusluften når ner till betongen och torkar ut byggfukten som finns i betongen.

Ny fukt från regnvatten och snösmältning når inte fram till betongen. Isoleringen skyddar inte bara från värmeförluster, den skyddar även från fukt. Fungerar som en fuktspärr.

Betongplatta behöver dränering.

När man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Dränering består i huvudsak två delar.

Först och främst ska jordmassor där man planera att gjuta en betongplatta schaktas bort och ersättas med grus eller makadam, så att vattnet lätt kan rinna undan. Jord gör att vattnet rinner bort sakta. Grus ska även finnas utanför själva grunden. Marken runte en betongplatta ska luta utåt, minst tre meter. Regnvatten ska inte kunna rinna mot grunden. Innan isoleringen läggs ska tvättad makadam läggas ut och packas. Det förhindrar att vatten kommer i kontakt med isoleringen. Även om isoleringen tål en del vatten så är det önskvärt att så lite vatten som möjligt når fram till isoleringen.

Det vanligaste fusket är att inte dräneringsrör grävs ner runt grunden. Dräneringsrören leder bort regnvatten till en brunn i närheten. Kan även ledas bort med dagvattenledningen.

Dränering med Dräneringsrör behövs inte om huset ligger högt upp på ett berg med väldränerad mark. De flesta hus byggs inte under så gynnsamma förhållanden. Många tolkar det som att det inte behövs dräneringsrör, eftersom marken är dränerad med grus. Så enkelt är det inte. Väldränering skyddar huset mot fukt, rötangrepp och mögel. En billig investering i förhållande till problem som kan uppstå.

Om du har bergvärme på din mark kan även grundvatten tränga upp via borrhålet och in i huset.

 

Platta utan isolering

Betongplatta utan isolering

 

Betongplatta med isolering.

Betongplatta med isolering